Toiminta-ajatus

Suoramainonnan ja kaupunkilehtien erillisjakelun yhdistys ry:n, eli SKE ry:n tehtävänä on
 

·       Valvoa jäsentensä etuja työsuhteisiin ja toimialaan liittyvissä asioissa

·       Edistää jäsentensä välistä yhteistoimintaa, ja turvata työrauha jäsenten edustamalla toimialalla

·       Pyrkiä parantamaan toimialan yleisiä liiketaloudellisia ja yhteiskuntapoliittisia toimintaedellytyksiä

·       Neuvotella ja solmia edustamallaan alalla työehtosopimus, edistää työriitojen selvittämistä, sekä tukea ja auttaa jäseniään työtaistelutilanteissa

·       Seurata yleistä työmarkkinapoliittista kehitystä ja työmarkkinalainsäädäntöä, ja pyrkiä mahdollisuuksien mukaan vaikuttamaan näihin
 

Näihin päämääriin yhdistys pyrkii toimimalla työantajapolitiikan keskustelufoorumina, sekä yhdenmukaistamalla alalla toimivien yritysten toimintatapoja ja työnantajapolitiikkaa.