Organisaatio

Ylintä päätösvaltaa SKE ry:ssä käyttää yhdistyksen sääntömääräinen kokous, joka valitsee yhdistyksen hallituksen. Hallitus päättää työnantajatoiminnan suuntaviivoista ja hyväksyy työehtosopimukset.

Yhdistyksen puheenjohtajan tehtävänä on johtaa työantajaosapuolen neuvotteluja työehtosopimuksista neuvoteltaessa. Tässä tehtävässä puheenjohtajaa avustaa hallituksen valitsema työvaliokunta.

Yhdistyksen puheenjohtaja valmistelee ja esittelee yhdistyksen hallituksen ja työvaliokunnan kokouksissa käsiteltävät asiat ja huolehtii tehtyjen päätösten toimeenpanosta. Hallituksen jäsenet edustavat erilaisia alueellisia osoitteettoman suorajakelun palveluja tarjoavia yrityksiä eri puolilta maata.

Hallituksen puheenjohtaja

Mika Kauppinen, Joensuun Ykkösjakelut Oy
mika.kauppinen(@)suoramainonta.fi