Yleissitovuutta voidaan käyttää monin tavoin


PAU:n puheenjohtaja Heidi Nieminen kommentoi (HS mielipide 10.12.2015) mainosjakelualalla käytävää oikeusprosessia ja esitti samassa yhteydessä lausumia, jotka eivät perustuneet totuuteen.

Nieminen viittasi satoihin heidän toteamiinsa tapauksiin, joissa jakajille on maksettu 2-3 euron tuntipalkkoja. Tämän väitteen tueksi PAU ei, tietämämme mukaan, ole esittänyt yhtäkään mittausta. Väite ei pidä paikkaansa. Laskelmat todennäköisesti pohjautuvat jakajien itse ilmoittamiin jakeluun käytettyihin aikoihin, joilla on mahdollista laskea tuntipalkaksi vaikka 1 euro tunnilta.  Työehtosopimuksemme on suoriteperusteinen ja työhön käytettävä aika on hyvin vapaasti työntekijän itse valittavissa. Satojen mittaustemme perusteella voidaan todeta, että tuntipalkaksi muutettuna kertyy keskimäärin 7-8 euron tuntiansiot.

Yksityisiä jakeluyhtiöitä vaaditaan noudattamaan työehtosopimusta, jota mikään yritys ei noudata. Posti ja PAU ovat neuvotelleet tämän sopimuksen koskemaan postiverkon ulkopuolella suoritettavaa erillisjakelua. Myöskään PAU ei ole kiistänyt sitä, että he toimivat eri alalla. Tämä sopimus ei ole syntynyt työntekijöiden etujen turvaamiseksi, vaan estämään postin kanssa kilpaileva toiminta. Kyseisen sopimuksen mukaisilla suoritepalkkioilla toimittaessa mainosjakajien tuntipalkka nousisi 20-30 euroon. Toisin sanoen sitä käyttämään joutuvien yhtiöiden toiminta loppuisi, sopimuksen tavoitteen mukaisesti.

Kutsun puheenjohtaja Niemisen ja myös asiasta kiinnostuneet toimittajat kanssani tutustumaan osoitteettoman erillisjakelun mainosjakajan työhön, jotta tällaiset  väärinkäsitykset saadaan oikaistua.Helsingin Jakelu-Expert Oy 

Hannu Kärki

toimitusjohtaja