Työnantajalla ja työntekijöillä tulee olla oikeus sopia työehdoista edustaen itseään


Erillisjakelualan työehdoista keskustellaan jälleen.

Libera uutisoi Suomen työehtosopimusten yleissitovuudesta tehdyn kantelun EU-komissiolle. Toiminnanjohtaja Mikko Kiesiläinen kirjoittaa Suomen järjestelmän olevan kansainvälisessä vertailussa poikkeuksellinen. Pienillä toimialoilla muutama määräävässä asemassa oleva yritys voi neuvotella itselleen suotuisia ehtoja ja vaatia neuvottelemiensa työehtosopimusten yleissitovuutta. Tätä puolestaan voidaan käyttää hyväksi kilpailun rajoittamisessa, kun alalle tulokynnys nousee.

Posti- ja logistiikka-alan unioni reagoi uutiseen toistamalla vanhat väitteensä siitä, että erillisjakelualalla maksettaisiin työntekijöille tuntipalkkaa, joka on suuruudeltaan muutaman euron luokkaa. Näennäisessä vertailussa postinjakajien palkkaan unohtui ensinnäkin vertailun mahdottomuus tuntipalkan ja suoritepalkkion välillä, sekä se tosiasia ettei erillisjakelulle tehtyä palkkaliitettä noudata yksikään työnantaja.

Suomen Mainosjakajien Etujärjestö otti kantaa Posti- ja logistiikka-alan unionin esittämiin virheellisiin väittämiin muistuttaen jälleen erillisjakelualan ominaispiirteistä.

Suoramainonnan ja kaupunkilehtien erillisjakelun yhdistys on yhtä mieltä ja työehtosopimusosapuolena vastaa mielellään aiheeseen liittyviin kysymyksiin. Yleissitovuutta ei tulisi käyttää kilpailuvalttina, jolla tarkoituksellisesti pyritään vaikuttamaan vain kilpailijoihin.

Kuten Posti- ja logistiikka-alan unioni otsikoi, ”kilpailu ei saa perustua työehdoilla kikkailuun”. Kikkailua ei totisesti tulisi tehdä, vaan työehdoista on järkevintä sopia siten, että vaikutus ulottuu vain niihin osapuoliin jotka tosiasiallisesti työtä antavat ja heihin jotka työtä tekevät. Yleissitovuuteen perustuva työehtosopimusjärjestelmä ei vastaa tähän tarpeeseen, vaan joissain tapauksissa voi jopa vahingoittaa tämän oikeuden toteutumista.

Hyvänä esimerkkinä tästä on yleissitovuuden saanut viestintä- ja logistiikka-alan työehtosopimus, jossa on sovittu erillisjakelualalle palkkioliite jota neuvotteluosapuolet eivät noudata. Liitteessä määritellyille palkkioille on vaikea löytää perusteita käytännön työelämästä. Kuka tahansa osoitteetonta erillisjakelutyötä tehnyt tai nähnyt voi helposti ymmärtää, että työsuoritus on esimerkiksi helpolla jakelupiirillä ja kevyillä jakelutuotteilla hyvin erilainen, kuin piirillä jossa jakelupisteiden sijainti on haastava ja jakelussa mukana painavia mainoksia. Esimerkiksi tätä asiaa ei yleissitovuuden saanut työehtosopimuksen palkkioliite lainkaan huomioi.

Kun kosketuspinta käytännön työhön puuttuu, on alan työehdoista kerta kaikkiaan vaikea sopia. Tilanne alalla onkin poikkeuksellinen. Työnantajayhdistyksenä Suoramainonnan ja kaupunkilehtien erillisjakelun yhdistys puoltaa oikeuttaan sopia alan työehdoista normaalisitovasti tahon kanssa, jossa alan työntekijöillä on todellinen edustus.


Suoramainonnan ja kaupunkilehtien erillisjakelun yhdistys ry

Mika Kauppinen, hpj

mika.kauppinen(@)suoramainonta.fi