Reilua kilpailua?


Posti- ja logistiikka-alan unioni PAU:n puheenjohtaja Heidi Niemisen mukaan yleissitovuus varmistaa reilun kilpailun  (HS 10.12.2015).

Nieminen kirjoittaa tapauksesta joka odottaa valituslupaa korkeimmassa oikeudessa, jossa Posti- ja Logistiikka-alan unioni PAU:n avulla haetaan osoitteettomaan erillisjakeluun käytettäväksi palkkiotasoa, jonka PAU on sopinut työehtosopimusneuvotteluissaan ja tehnyt yleissitovaksi kuulematta ketään alan toimijaa. Posti ei harjoita kyseistä osoitteetonta erillisjakelua, vaan Posti jakaa mainostuotteet muun osoitteellisen postinjakelun mukana. Hyvä kysymys onkin, kenelle, kenen kanssa ja kuka on neuvotellut tuon työehtosopimuksen. Palkkiotaso on asetettu tekemättä minkäänlaisia mittauksia siitä, mihin kyseisessä työehtosopimuksessa määritetty kappalekohtainen korvaus tuntipalkoiksi muunnettuna johtaa.

Kaksikymmentä euroa tunnissa, tai parhaimmillaan jopa viisikymmentä euroa tunnissa olisi valtava korvaus työstä alalla, jossa on mahdollista ottaa ensiaskeleet työuralle jo 15-vuotiaana tai maahanmuuttajana. Lisäansioita ala tarjoaa monelle muullekin erilaisia osa-aikatöitä tekeville, opiskelijasta eläkeläiseen. On helppo päätellä ilman laskutikkuakin, etteiasetettua palkkiotasoa ole laadittu hyväntahtoisuuttaan luomaan kohtuutonta tuntipalkkaa tätä työtä tekeville, vaan turvaamaan kyseinen työ Postin verkostoon tappamalla kilpailijat alalta.

Omissa laskelmissaan PAU näkee totuutena sen, että kuka tahansa voi tehdä työn missä tahansa haluamassaan ajassa ja vaatia valinnaisesti käyttämäänsä aikaan perustuen mieleistään palkkaa. Jakeluyhtiöissä suoritettujen laajojen jakeluaikamittausten perusteella voidaan todeta, että käytössä oleva suoritusperusteinen palkkio tuottaa tavallisella työtahdilla 7-8 euron tuntipalkan, Niemisen väittämän 2-3 euron tuntipalkan sijaan. Työssään harjaantuneet jakajat ansaitsevat tuntipalkaksi muunnettuna usein reilusti enemmänkin.

Vastavetona Nieminen käyttää Postin kokopäiväisiä osoitteellisen postin jakajia 12 euron tuntipalkkoineen. Postinjakaja jakaa siis nämä mainokset päivittäisen postinjakelun yhteydessä ilman eri korvausta. Nieminen kyselee, kuka vääristää kilpailua?

Nieminen mainitsee yleissitovan työehtosopimuksen antavan alalle minimityöehdot, joista saa aina poiketa esimerkiksi palkan osalta ylöspäin. Kuinka paljon osoitteettoman erillisjakelun pitäisi PAU:n työehtosopimuksen tuottamasta, jopa viidenkymmenen euron tuntipalkasta poiketa vielä ylöspäin?

Työnantajapuoli ei voi tällä alalla, jossa töitä on pääsääntöisesti tarjolla kaksi kertaa viikossa, työntekijälle taata pitkää ja leveää leipää. Mutta tuleeko työmarkkinajärjestöjen jääräpäisyydellään, saati kilpailun rajoittamisen hyväksymällä estää niin haluavilta se leivän lisäkin?

 

Suoramainonnan ja kaupunkilehtien erillisjakelun yhdistys ry

Mika Kauppinen, hpj

mika.kauppinen(@)suoramainonta.fi