Korkein oikeus ei myöntänyt Helsingin Jakelu-Expert Oy:lle valituslupaa


Korkein oikeus on tänään 18.3.2016 antamallaan päätöksellä päättänyt olla myöntämättä valituslupaa Helsingin Jakelu-Expert Oy:lle työehtosopimuskiistassa. Näin ollen Helsingin hovioikeuden kesäkuussa 2015 asiasta antama päätös jää voimaan. Helsingin Jakelu-Expert haki valituslupaa, koska se katsoi Helsingin hovioikeuden päätöksen rajoittavan työntekijöiden ja työnantajien yhdistymisvapautta. Yhtiö pitää tänään antamassaan tiedotteessa valitusluvan myöntämättä jättämistä periaatteellisella tasolla valitettavana, mutta sillä ei sen mukaan ole käytännön vaikutuksia yhtiön liiketoimintaan. 

Helsingin Jakelu-Expert Oy haki korkeimmalta oikeudelta valituslupaa Helsingin hovioikeuden päätökseen, joka koski kiistaa siitä, minkä työehtosopimuksen piiriin yhtiössä vuosina 2008–2011 työskennellyt jakaja kuului. Yhtiö katsoo tekemässään valituslupahakemuksessa, että hovioikeuden päätös rajoittaa perus- ja ihmisoikeuksien vastaisesti työntekijöiden ja työnantajien yhdistymisvapautta. 

Kiistan aikana työehtosopimusta on kehitetty sekä jatkettu jo kahteen kertaan ja neljäs sopimuskausi on tällä hetkellä neuvottelujen alla. Työehtosopimukset ovat toimineet oikein hyvin sekä työntekijöiden että työnantajan näkökulmasta. Suoramainonnan ja kaupunkilehtien erillisjakelun yhdistys neuvottelee parhaillaan Suomen Mainosjakajien Etujärjestö ry:n kanssa järjestyksessään neljännestä työehtosopimuksesta.

 

Suoramainonnan ja kaupunkilehtien erillisjakelun yhdistys ry

Mika Kauppinen, hpj

mika.kauppinen(@)suoramainonta.fi