Itellan työntekijäjärjestö, Posti- ja logistiikka alan unioni pyrkii estämään nuorten ja koululaisten työskentely-mahdollisuudet Suomessa


Lehtien- ja mainostenjakelu on Suomessa ollut perinteisesti työtä, jota nuoret, koululaiset ja opiskelijat ovat voineet tehdä koulunkäynnin ohessa ja loma-aikoina. Ala työllistää Suomessa yli 13.000 osa-aikaista jakelutyöntekijää.

Posti- ja logistiikan alan unioni (PAU) käy julkisuudessa sekä oikeudessa kampanjaa, jossa se kertoo taistelevansa mainostenjakajien puolesta. Mikäli PAU saavuttaisi päämääränsä, lehdet ja mainokset jaettaisi osana postinjakelua ja yksityisten jakeluyritysten toiminta loppuisi kokonaan.

Lähtökohtana kiistalle on PAU:n yleissitovan työehtosopimuksen palkkaliite, jota heidän tulkintansa mukaan tulisi noudattaa yksityisissä jakeluyrityksissä, mutta ei postinjakelussa. Kyseisen palkkaliitteen mukaan jakajille tulisi maksaa laskennallisesti 20-40 euron tuntipalkka. Tämä tarkoittaisi yksityisten jakeluyritysten palkkakustannusten nousua yli 2,5 kertaiseksi ja toiminnan välitöntä loppumista. Tämä johtaisi Itellan monopoliin ja kilpailun poistumiseen markkinoilta. Itellan postinjakajat jakavat osoitteettomat lehdet ja mainosesitteet postinjakelun yhteydessä pääosin ilman mitään lisäkorvausta, eikä kyseinen palkkaliite kosketa normaalia postinjakelua millään tavalla.

Yksityiset jakeluyritykset noudattavat alalla olevaa normaalisitovaa valtakunnallista työehtosopimusta, jossa on määritelty jakelutyöstä maksettavat korvaukset ja muut ehdot nimenomaan osoitteettoman erillisjakelun toimialan näkökulmasta, ottaen mm. huomioon erilaisten maantieteellisten alueiden ja kaupunkien infrastruktuurien aiheuttamat erityispiirteet.

PAU on vahvasti kritisoinut sitä, että yksityisissä jakeluyrityksissä noudatettava työehtosopimus olisi laadittu vain työnantajan etuja ajaen. Todellisuudessa sopimus pohjautuu Ruotsissa noudatettavaan Almegan ja Svenska Transportarbetareförbundetin väliseen, jo vuonna 1991 solmittuun työehtosopimukseen sekä Viestintäalan Ammattilitto ry:n ja Oulu-Suorajakelu Oy:n väliseen työehtosopimukseen.

PAU:n kampanjoinnin seurauksena on julkisuudessa ollut esillä, että mainosjakelun tulot valuvat ulkomaisiin veroparatiiseihin. Jakelusuora Oy:n omistaa Janton Oy ja yhtiön toimiva johto. Jakelusuora Oy maksaa kaikki verot mukaan lukien elinkeinotoiminnan vero Suomeen kaikkien lakien ja asetusten mukaisesti.


Jakelusuora Oy

Janne Sundqvist

toimitusjohtaja