Helsingin hovioikeus on tänään antanut päätöksen erillisjakeluyhtiöiden työehtosopimusta koskevasta kanteesta


Päätöksellä (Helsingin hovioikeus 11.6.2015 Dnro S 14/841) hovioikeus kumosi Helsingin Käräjäoikeuden päätöksen, jolla käräjäoikeus piti Suoramainonnan ja kaupunkilehtien erillisjakelun yhdistys ry:n (SKE ry) ja Suomen Mainosjakajien Etujärjestö ry:n (SME ry) tekemää työehtosopimusta aitona ja laillisena työehtosopimuksena, jota jutun osapuolten tuli työsuhteessa noudattaa. 

Hovioikeus, toisin kuin käräjäoikeus, hyväksyi Roihan (tosiasiassa Posti- ja logistiikka-alan unioni PAU:n) ajaman kanteen, jolla vaadittiin työehtosopimuksen pitämistä pätemättömänä sillä perusteella, että jakajia edustava SME ry ei olisi laissa tarkoitettu aito jakajia edustava yhdistys. Helsingin Jakelu Expert Oy pitää päätöstä vääränä ja aikoo hakea valituslupaa ja valittaa päätöksestä.

Työnantajia edustava SKE ry pitää päätöstä täysin epäoikeudenmukaisena ja valitettavana, sekä alan neuvottelutoiminnan ja koko alan tulevaisuuden vaarantavana. Mikäli päätös jäisi lainvoimaiseksi se tarkoittaisi noin 60 alan yrityksen toiminnan loppumista ja vuositasolla noin 14.000 osa- ja täysiaikaisen työpaikan katoamista. Lisäksi päätös tarkoittaisi todennäköisesti sitä, että mainosten ja kaupunkilehtien jakelu kokonaisuudessaan siirtyisi Postille, jolle syntyisi monopoliasema mainosjakelumarkkinoilla.

Kyseinen hovioikeuden päätös koskee kuitenkin vain yhtä alan yritystä, eikä se ole lainvoimainen. Jatkamme aiheesta tiedottamista tarkemmin lähitulevaisuudessa.

 

Suoramainonnan ja kaupunkilehtien erillisjakelun yhdistys ry

Mika Kauppinen, hpj

mika.kauppinen(@)suoramainonta.fi